Zarządzenie Nr 47/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2019-2023 pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty w latach 2019-2023 kredytu długoterminowego w kwocie 1.116.000 zł, który Gmina Stary Dzików planuje zaciągnąć w 2017 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików".
2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2023 :
2019 - 223.200 zł
2020 - 223.200 zł
2021 - 223.200 zł
2022 - 223.200 zł
2023 - 223.200 zł
3. Spłata odsetek nastąpi w latach 2017-2023:
2017 - 15.000 zł
2018 - 34.450 zł
2019 - 31.900 zł
2020 - 25.034 zł
2021 - 18.100 zł
2022 - 11.208 zł
2023 - 4.310 zł

§ 2

Zarządzenie niniej sze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2019-2023 pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.07.2017 14:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.07.2017 14:16