Uchwała Nr 170/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXII/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr 170/XXII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXII/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchylić własną uchwałę Nr 150/XXII/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za używanie mienia komunalnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 170/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXII/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2005 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż