Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, że zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dokumenty aplikacyjne złożyło 6 kandydatów.
Komisja Kwalifikacyjna powołana do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie w następującym składzie:
1. Barbara Żyła – Przewodnicząca Komisji
2. Magdalena Horajska-Rozmus – Sekretarz Komisji
3. Agnieszka Chodzińska – Członek Komisji
w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów na powyższe stanowisko przez porównanie danych zawartych w tych dokumentach z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze – stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wszystkich wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Wobec powyższego unieważnia się nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mogą je odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia umieszczenia niniejsze informacji.
Następny konkurs na w/w stanowisko zostanie ogłoszony 08.09.2017r.

Stary Dzików, dn. 06.09.2017r.
 

                                                                                                      Kierownik GOPS
                                                                                                        Barbara Żyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.09.2017 10:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.09.2017 10:52