Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 

Wójt Gminy Stary Dzików Informuje, że zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie dokumenty aplikacyjne złożyło 8 kandydatów.
Komisja Kwalifikacyjna powołana do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w następującym składzie:
1. Katarzyna Maksymowicz – Przewodniczący Komisji
2. Marek Buczko – Sekretarz Komisji
3. Małgorzata Domka – Członek Komisji
w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów na powyższe stanowisko przez porównanie danych zawartych w tych dokumentach z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze – stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wszystkich wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Wobec powyższego unieważnia się nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mogą je odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.
Następny konkurs na w/w stanowisko zostanie ogłoszony 08.09.2017r.

Stary Dzików, dn. 06.09.2017r.


                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                        Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.09.2017 10:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.09.2017 10:51