Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 530,00 zł, w tym:
a) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 530,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 530,00 530,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 530,00
  3240 Stypendia dla uczniów 0,00 530,00
  85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 530,00 0,00
  3240 Stypendia dla uczniów 530,00 0,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2017 11:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2017 11:50