Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.750 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.250 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 września 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.250 1.250
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.250 1.250
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250  
  4260 Zakup energii 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.250
2. 801 Oświata i wychowanie 500 500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
    Razem 1.750 1.750

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.10.2017 09:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.10.2017 09:09