Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.750 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.250 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 września 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.250 1.250
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.250 1.250
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250  
  4260 Zakup energii 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.250
2. 801 Oświata i wychowanie 500 500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
    Razem 1.750 1.750

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2017 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż