Uchwała Nr 175/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał o zamianie nieruchomości

Uchwała Nr 175/XXIII/2005
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 lutego 2005 r.

w sprawie uchylenia uchwał o zamianie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchylić własne Uchwały:
- Nr 135/XXI/2000 z dnia 18.10.2000 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
-
Nr 195/XXVII/2001 z dnia 23.11.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
-
Nr 215/XXX/2002 z dnia 24.04.2002 r.
zmieniająca uchwałę Nr 195/XXVII/2001 z dnia 23.11.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia o podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 175/XXIII/2005 z dnia 27 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał o zamianie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2005 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż