Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 02.11.2017, część 1)

271.6.2017                                                                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.)  GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego nazadanie „Doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK

część 1  Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni.

wybrała ofertę firmy

uznano za najkorzystniejszą ofertę firmy :

F.H.U „HORYZONT”

Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38 – 300 Gorlice

wartość netto – 77 490,00 zł

skrócenie czasu dostawy – 15 dni

 

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

 

Oferty otrzymała następującą łączną punktację :

- oferta nr 1                260,73 pkt

- oferta nr 2                278,67 pkt

- oferta nr 3                295,14 pkt

- oferta nr 4                300,00 pkt

 

Zamawiający w dniu 28.11.2017r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Umowa zostanie zawarta z upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 02.11.2017, część 1)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2017 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż