Uchwała Nr 179/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2005-2006”

Uchwała Nr 179/XXIV/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia “Planu rozwoju lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2005-2006”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia co
następuje:

§ 1

Przyjmuje się “Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2004-2006” z perspektywą na lata 2007-2013 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w BIP i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 179/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju lokalnego Gminy Stary Dzików na lata 2005-2006”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2005 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż