Uchwała Nr 180/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r.

Uchwała Nr 180/XXIV/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn .zm.) – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 6 kwietnia 2004 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co
następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 180/XXIV/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2005 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż