Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r.  poz. 1875)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam pogotowie kasowe w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na rok 2018 w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2018 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż