Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 7/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 112.808,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 10.940,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 10.940 10.940
  80101 Szkoły podstawowe 10.940 4.101
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.940 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4.101
  80103 Oddziały przedszkolne 0 4.349
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4.349
  80110 Gimnazja publiczne 0 2.490
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 2.490

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż