Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.144 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.700 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 20 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.424 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 lutego 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 3.700 3.700
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.200 2.200
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  75095 Pozostała działalność 1.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4220 Zakup środków żywności 1.000  
2. 801 Oświata i wychowanie 20 20
  80101 Szkoły podstawowe 20 20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20  
  4300 Zakup usług pozostałych   20
3. 851 Ochrona zdrowia 2.424 2.424
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.424 2.424
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 653  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 95  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 676  
  4190 Nagrody konkursowe 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.424
  4220 Zakup środków żywności 500  
    Razem 6.144 6.144

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż