Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi Nowy Dzików z dnia 03.09.2017r. przekazuję nieodpłatnie:
- 2 m3 drewna wielkowymiarowego sosnowego na potrzeby wsi Nowy Dzików.
2. Drewno pozyskane zostanie z lasu mienia komunalnego wsi Nowy Dzików w oparciu o Uproszczony Plan Urządzania Lasu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. leśnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż