Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Na podstawie § 1 pkt 2 Zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzików Nr 5/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na najem - dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Stary Dzików

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w m. Ułazów w następującym składzie:
1. Jan Nieckarz - Przewodniczący Komisji
2. Tadeusz Jabłoński - Członek Komisji
3. Elżbieta Samagalska - Członek Komisji

§ 2

Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2018 z dnia 29.01.2018r.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem i podpisania umowy z wybranym oferentem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż