Uchwała Nr 186/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. „Dostępna Gmina – ETAP II” określonego uchwałą Nr 137/XVIII/2004

Uchwała Nr 186/XXV/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. “Dostępna Gmina – ETAP II” określonego uchwałą Nr 137/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego pn. “Dostępna Gmina – etap II” poprzez:
1)
zwiększenie wydatków w 2006 r. na zadaniu “Odnowa centrów wsi” o kwotę 142.570 zł – podatek VAT,
2)
modernizację w 2006 r. drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów – zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000 zł,
3)
przebudowę w 2006 r. drogi gminnej Karpaty - Cewków – zwiększenie wydatków o kwotę 700.000 zł.
Łączne wydatki na program po zmianach wynoszą 2.705.070 zł.
Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego pn. “Dostępna Gmina – ETAP II” w latach 2004-2006 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 186/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. „Dostępna Gmina – ETAP II” określonego uchwałą Nr 137/XVIII/2004
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2005 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż