Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r. na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Urząd Gminy w Starym Dzikowie unieważnia postępowanie zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r. na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików - w ramach konkursu: III Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB) ogłoszonym przez: Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Wydział Pomocy Pokrzywdzonym i Funduszu Sprawiedliwości

Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły cztery ważne i jedna oferta częściowa, spełniające wymagania formalne Formularze Ofertowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych przekraczających kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Termin składania ponownych ofert zostanie ogłoszony na stronie Urzędu.


                                                                                              Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                    Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r. na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż