Uchwała Nr 189/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wydania opinii o projekcie planu aglomeracji na terenie Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 189/XXV/2005
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie planu aglomeracji na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Gminy Stary Dzików przedłożony przez Wojewodę w/g załącznika nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia o podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 189/XXV/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wydania opinii o projekcie planu aglomeracji na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2005 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2011 13:59 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
09.08.2005 09:40 Edycja dokumentu - dodanie załączników
(Zbigniew Broź)
09.08.2005 09:40Dodano załącznik "Arkusz 8" (Zbigniew Broź)
09.08.2005 09:40Dodano załącznik "Arkusz 7" (Zbigniew Broź)
09.08.2005 09:40Dodano załącznik "Arkusz 6" (Zbigniew Broź)
09.08.2005 09:40Dodano załącznik "Arkusz 5" (Zbigniew Broź)
09.08.2005 09:37 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)