Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 26/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2232) -

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. przypadający w wolną sobotę ustalam dniem wolnym od pracy dzień 2 maja 2018 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2018 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż