Informacje o gospodarce odpadami w Gminie

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 7
37-600 Lubaczów
tel. 16 632-14-47, 16 632-14-94

 

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "WMPOL" Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
tel. 18 262-50-95
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Młyny

 

Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 7
37-600 Lubaczów
tel. 16 632-14-47, 16 632-14-94
MPSZOK - Stary Dzików przy Gminnym Ośrodku Kultury raz w miesiącu w każdy trzeci czwartek w godz. 8.00-11.00

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych odbiera:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 7
37-600 Lubaczów
tel. 16 632-14-47, 16 632-14-94

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o gospodarce odpadami w Gminie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż