Uchwała Nr 217/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzików oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2017

Uchwała Nr 217/LIV/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzików oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2017

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000) oraz art. 270 ust. 4 i 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017r. poz. 191 oraz z 2018r. poz. 62) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 217/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzików oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż