Uchwała Nr 223/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 223/LIV/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 oraz z 2017r. poz. 60 i poz. 1930) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 936)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustalić dla Pani Barbary Małeckiej - Wójta Gminy Stary Dzików miesięczne wynagrodzenie w wysokości 9065,00 zł, na które składa się:
- wynagrodzenie zasadnicze - 4700,00 zł.
- dodatek funkcyjny - 1800,00 zł.
- dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1625,00 zł.
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 940,00 zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 223/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2018 11:40Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
05.12.2018 11:20Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
05.10.2018 21:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
09.07.2018 12:42 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)