Zarządzenie Nr 3/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków

Działając na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281 poz. 2781) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. przedłużam do dnia 31 marca 2005 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.08.2005 08:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 09:42