Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podst. art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdanie finansowe za 2017 rok składające się z:
a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
b) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych
c) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2018 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.08.2018 11:28Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
03.08.2018 11:28 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.08.2018 11:11Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
03.08.2018 11:11 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)