Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 36/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9746,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 4746,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 5000,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 maja 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 4746 4746
  80101 Szkoły podstawowe 4400 4306
  4300 Zakup usług pozostałych 0 4306
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4400 0
  80148 Stołówki szkolne 346 440
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 248 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 440
  4280 Zakup usług zdrowotnych 14 0
  4300 Zakup usług pozostałych 84 0
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5000 5000
  85401 Świetlice szkolne 5000 5000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 5000 5000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2018 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż