Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 41/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000), art. 15 ust. 1 pkt 3, art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1167 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zatwierdza się:
1) Instrukcję dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie".

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż