Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie

Zarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie w składzie:
1) Bogusław Gilarski - przedstawiciel Gminy Stary Dzików - przewodniczący Komisji,
2) Stanisław Sulikowski - przedstawiciel Gminy Stary Dzików,
3) Iwona Czerniak - przedstawiciel Gminy Stary Dzików,
4) Dorota Kaleta - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
5) Barbara Majchrowicz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
6) Tomasz Wyszatycki - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
7) Stanisława Otulak - przedstawiciel rady pedagogicznej SP w Cewkowie,
8) Adam Tracz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej SP w Cewkowie,
9) Beata Czyż - przedstawiciel Rady Rodziców przy SP w Cewkowie,
10) Agnieszka Horajska - przedstawiciel Rady Rodziców przy SP w Cewkowie,
11) Elżbieta Rokosz - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 2

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż