Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 49/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, 10, 12 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Kazimierze Tracz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie na 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2023r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż