Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie

Zarządzenie Nr 50/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie

Na podstawie art. 63 ust. 1, 3 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Panu Andrzejowi Buksak stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie.

§ 2

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły obejmuje okres kadencji trwającej od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2023r.

§ 3

Wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego zostanie określona na podstawie odrębnych decyzji i na podstawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż