Zarządzenie nr 7/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie powołania Komisji

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: “Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w m. Ułazów – II etap” w następującym składzie:
1. Aniela HULAK
2. Stanisław SOBCZYSZYN
3. Jan NIECKARZ

§ 2

Komisja dokona odbioru robót wykonanych przez Konsorcjum “SANITEX i SANITEX II” a w szczególności:
• zakres finansowy
• dokumentację techniczną
• atesty i protokoły odbioru robót ulegających zakryciu.

§ 3

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z dniem rozliczenia inwestycji.

§ 4

W koniecznych przypadkach upoważnia się komisję do zasięgnięcia opinii ekspertów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.08.2005 09:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:12