Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego
na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych
w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

 

Komisja konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego tj. dokonanej weryfikacji ofert pod względem formalnym do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się niżej wymieni kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze:

1. Monika Nieckarz – zam. Cewków
2. Agnieszka Horajska – zam. Cewków
3. Marek Sobków – zam. Cewków

Z wyżej wymienionymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test określający znajomość zadań przypisanych do stanowiska. O terminie przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 

                                                                                           Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                                                       Bogusław Gilarski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.09.2018 12:59
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.09.2018 12:59