Zarządzenie Nr 11/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie powołania komisji

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do szacowania szkód powodziowych w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński - przewodniczący
2. Elżbieta Samagalska - sekretarz
3. Jan Nieckarz - członek
4. Jerzy Nepelski - członek

§ 2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.08.2005 14:23
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:13