Zarządzenie Nr 12/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów

Działając na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 162/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1

Upoważnia się:
1.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów,
2.
Dyrektorów Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów,
-
z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.08.2005 14:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:14