Zarządzenie Nr 15/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Działając na podstawie § 15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) – w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Przemyślu –

zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 4 do instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiących Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gminy i związków międzygminnych wprowadzam następujące zmiany:

I. w wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu:

    1) haśle klasyfikacyjnym “0 ZARZĄDZANIE”

  • haśle drugiego rzędu “00 ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu: “008 Parlament Europejski – wybory do Parlamentu Europejskiego”
  • haśle drugiego rzędu “09 NADZÓR, KONTROLE, BADANIA” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu: “094 Audyt wewnętrzny”

    2) haśle klasyfikacyjnym “8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”

  • haśle drugiego rzędu “81 POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA NAD DZIEĆMI” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu: “818 Świadczenia rodzinne”.

II. w jednolitym rzeczowym wykazie akt:

    1) haśle klasyfikacyjnym “0 ZARZĄDZANIE” – w tabeli:

  008 Parlament Europejski
  - wybory do Parlamentu Europejskiego

  B5

  Bc

  Postępowanie z dokumentacją wyborczą regulują odrębne przepisy

  094 Audyt wewnętrzny

       

  0940 Zasady i metodyka

  B10

  Bc

  Zbiór aktów normatywnych audytu wewnętrznego i innych aktów prawnych, procedury itp.

  0941 Plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z jego realizacji

  A

  Bc

   

  0942 Audyt wewnętrzny planowy i pozaplanowy

  BE10

  Bc

  Programy, protokoły, notatki, oświadczenia, notatki z czynności sprawdzających

    2) haśle klasyfikacyjnym “8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE” – w tabeli:

818 Świadczenia rodzinne

   

8180 Zasiłek rodzinny

B10

Bc

8181 Dodatki do zasiłku rodzinnego

B10

Bc

8182 Świadczenia opiekuńcze

   

81820 Zasiłek pielęgnacyjny

B10

Bc

81821 Świadczenia pielęgnacyjne

B10

Bc

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 17 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.08.2005 14:58
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:14