Uchwała Nr 2/I/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wybór:
1. Pana Eugeniusza Kantor
2. Pana Tadeusza Szczepanek
na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załączniki do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2/I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.12.2018 09:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2018 09:55