Zarządzenie Nr 16/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla celów sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy

Działając na podstawie § 3 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.) – w porozumieniu z Radą Gminy w Starym Dzikowie –

zarządzam co nastepuje:

§ 1

Ustalam wartość jednego punktu w wysokości 4 złotych.

§ 2

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

 

 

Załącznik

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

najniższe wynagrodzenie zasadnicze: 720-800
804-860
864-920
924-980
984-1040
1044-1100
1104-1160
1164-1220
1224-1280
1284-1360
1364-1440
1444-1520
1524-1600
1604-1680
1684-1760
1764-1840
1844-1920
1924-2000
2004-2080
2084-2180
2184-2280

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla celów sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudniony
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.08.2005 12:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:15