Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 63/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz na wolne stanowiska urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików -

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Bogusław Gilarski
2. Sekretarz Komisji - Marek Buczko
3. Członek Komisji - Zuzanna Ozimek

§ 2

Komisja Kwalifikacyjna, o której mowa w § 2 przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stary Dzików Nr 4/2014 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz na wolne stanowiska urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż