Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157 poz. 936)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam pracownika ewidencji ludności Urzędu Gminy w Starym Dzikowie Pana Tadeusza Nieckarz do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r, a także do wykonywania wszelkich czynności związanych ze sporządzaniem tych aktów.

§ 2.

Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż