Zarządzenie Nr 17/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 maja 2005 r.

w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego na mieniu komunalnym

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 1 uchwały Nr 123/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 marca 2004 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

- ustalam czynsz dzierżawny za korzystanie z mienia komunalnego w wysokości 85 zł za 1 ha.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego na mieniu komunalnym
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.08.2005 12:18
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:15