Uchwała Nr 8/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) –

Rada Gminy Stary Dzików
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1. Tomasz Witko
2. Halina Trybuszek
3. Andrzej Nieckarz
4. Józef Nieckarz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 8/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.12.2018 10:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.12.2018 10:39