Uchwała Nr 11/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) –

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących komisji stałych Rady Gminy wybrani zostali:
1. Komisja Rewizyjna – Leszek Rusinek
2. Komisja ds. gospodarczych, budżetowych i rolnictwa – Ryszard Maciejak
3. Komisja ds. społecznych i oświaty – Zdzisław Szczepanek
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Witko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.12.2018 10:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.12.2018 10:50