(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 64/XI/2019)

Uchwała Nr 14/II/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1260, 1669) oraz § 3 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustalić dla Pana Tomasza Jabłońskiego - Wójta Gminy Stary Dzików miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7625 zł, na które składa się:
- wynagrodzenie zasadnicze - 4500 zł.
- dodatek funkcyjny - 1600 zł.
- dodatek specjalny w wysokości 25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1525 zł.
- dodatek za wysługę lat

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 223/LIV/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2018r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 64/XI/2019) Uchwała Nr 14/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.12.2018 11:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.06.2019 13:14