Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 68/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 967) -

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Edyty Kołodziej - nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
2. W skład komisji wchodzą:
1) Bogusław Gilarski - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
2) Bartosz Szymański - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji
3) Elżbieta Kuras - ekspert - członek komisji
4) Alicja Drzewicka- ekspert - członek komisji,
5) Kazimiera Tracz - dyrektor szkoły - członek komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż