Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 września 2018 r.

W sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ekspertom z listy MEN powołanym w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ustala się wynagrodzenie za udział w jednym postępowaniu egzaminacyjnym w wysokości 120,00 złotych brutto.

§ 2.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż