Zarządzenie Nr 19/2005
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 11 uchwały Nr 162/XXII/2005 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2005 rok o kwotę 46.960 zł, w tym z następujących źródeł:

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin:

 • sfinansowanie wyprawki szkolnej
 • 2.120 zł

 • sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
 • 100 zł

 • posiłek dla potrzebujących 10.354 zł
 • stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 34.386 zł

2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 46.960 zł, w tym na:

 • wyprawka szkolna
 • 2.120 zł

 • opłacenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 100 zł
 • posiłki dla potrzebujących 10.354 zł
 • stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 34.386 zł

2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:18.08.2005 14:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:16