Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej

Zarządzenie nr 74/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej

w oparciu o Wytyczne Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2018 r., Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 49/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie województwa podkarpackiego, Zarządzenia nr 28/2018 Starosty Lubaczowskiego z dnia 26 września 2018 r. oraz Plan szkolenia obronnego Gminy Stary Dzików w 2018 r.

zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenie treningu Zespołu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej oraz Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stary Dzików nt. "Prowadzenie akcji kurierskiej administracji publicznej w warunkach zakłóceń spowodowanych działaniami hybrydowymi" w dniach 10-11 października 2018 r.

§ 2

Celem treningu jest usprawnienie obiegu informacji, doskonalenie wykonywania dokumentów oraz przyjmowanie, rozkodowanie i przekazywanie informacji oraz praktyczne dostarczenie dokumentów powołania.

§ 3

Wymienione zespoły ćwiczyć będą w pokojach nr 3 i 4 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Zobowiązuję Zespół Akcji Kurierskiej Wójta Gminy Stary Dzików do uczestniczenia w treningu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2018 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż