Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w latach 2020-2024

Zarządzenie Nr 84/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w latach 2020-2024

Na podst. art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty w latach 2020-2024 kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł, który Gmina Stary Dzików planuje zaciągnąć w 2018 roku w banku wybranym w drodze postepowania o zamówienia publiczne na:
- sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - 425.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 175.000 zł
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2024:
2020 - 120.000 zł
2021 - 120.000 zł
2022 - 120.000 zł
2023 - 120.000 zł
2024 - 120.000 zł
3. Spłata odsetek nastąpi w latach 2018-2024:
2018 - 1.400 zł
2019 - 16.200 zł
2020 - 14.000 zł
2021 - 14.100 zł
2022 - 11.000 zł
2023 - 6.500 zł
2024 - 3.500 zł

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w latach 2020-2024
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż