Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 89/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie odwołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 2018r. poz. 2137) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuję Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż