Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 94/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2018r. odwołuję pana Bogusława Gilarskiego z funkcji Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 2.

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
1. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z dniem 31 marca 2019r. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
2. W okresie wypowiedzenia należy wykorzystać przysługujący urlop wypoczynkowy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż